Temat: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

Witam
Czy roboty budowlane na trzech różnych obiektach powinnam sumować?  Zadanie jest współfinansowane ze środków RPO i nie chcę aby podczas kontroli zarzucono mi dzielenie zamówienia aby uniknąć przetargu. Wartość remontu jednego obiektu wynosi 19.000 zł netto, drugiego 200.000 zł netto a trzeciego 91.000 zł netto. Czy zrobić zgodnie z wartością zamówienia i ogłosić jeden przetarg na ten drugi obiekt a pierwszy i trzeci zrobić zgodnie z wewnętrznym regulaminem.

2

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

Zawsze mam dylemat jeżeli mam inwestycje w ramach RPO jednak zasada udzielania zamówień w ramach Pzp to podstawa.

3

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

czyli wartość ustalam osobno dla każdego obiektu budowlanego, tak Marcel?

4

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

to zależy jaki jest rodzaj prac na każdym obiekcie

5

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

Trzeba przeanalizować co faktycznie jest zakresem prac jak napisał kolega wyżej, ale skoro prace są nawet podobne ale na odrębnych obiektach budowlanych można osobno smile

6

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

ok, dziękuję bardzo. Oszacuję osobno bo sa to roboty na odrębnych obiektach.

7

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

Znam opinię, że w przypadku robót jednorodnych na różnych obiektach jak np. wymiana okien albo remonty dachów należy traktować (wartość) łącznie.

Natomiast roboty ogólnobudowlane na różnych obiektach - odrębnie.

8

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

Do olimpia1981:

W publikacji Nowelizacja ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 12 października 2012 r. - wprowadzenie do przepisów ustawy (s. 15-16) Urząd Zamówień Publicznych wskazuje zasady ogólne ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane.


Różne rodzaje robót w ramach jednego obiektu budowlanego:

Zarówno w sytuacji, gdy w przedmiotem zamówienia jest remont budynku, na który składają się rożne rodzaje robot np. wymiana okien, dachu, ogrzewania jak również w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest budowa kilku obiektów w rozumieniu prawa budowlanego, ale funkcjonalnie ze sobą powiązanych i składających się na jedno zamierzenie budowlane (np. budowa kompleksu składającego się na park rozrywki) - czyli obiektu budowlanego w rozumieniu zmienionych przepisów Pzp, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania wartości robót składających się na całe zamierzenie budowlane. Wynika to z faktu, że zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5d ustawy Pzp przez obiekt budowlany rozumieć należy wynik całości robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, a zgodnie z cytowanym powyżej orzecznictwem ETS, istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robot budowlanych.Rodzajowo podobne roboty budowlane na różnych obiektach budowlanych:

W sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są jednorodne rodzajowo roboty budowlane np. wymiana dachów na kilku budynkach pozostających w zarządzie zamawiającego, przedmiotem zamierzenia budowlanego powinna być co do zasady całość prac składających się na remonty dachów, bez względu na konieczność pozyskania przez zamawiającego niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę wymaganych przepisami Prawa budowlanego dla poszczególnych budynków odrębnie.Roboty remontowe na jednym i kilku obiektach w rozumieniu ustawy - prawo budowlane:

Jeżeli celem zamówienia jest wykonanie robot remontowych w obrębie jednego obiektu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego, wartość robot wykonywanych w ramach tego obiektu powinna podlegać sumowaniu. W sytuacji, gdy zamawiający dokonuje remontów rożnych obiektów budowlanych, przy czym na remonty te składają się rożne rodzaje robot np. wymiana okien, malowanie, kładzenie wykładzin, drobne roboty budowlane i instalacyjne, mimo, że niektóre rodzaje robot powtarzają się w rożnych obiektach, wartością zamówienia będzie co do zasady wartość robot wykonywanych w obrębie jednego budynku, gdyż dopiero całość prac składających się na roboty budowlane wykonywane w ramach jednego budynku można określić jako jedno spójne zamierzenie budowlane. Taki sposób szacowania wartości zamówienia nie stoi na przeszkodzie łączeniu przez zamawiającego w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego remontów kilku budynków, jeżeli połączenie realizacji zamówienia na kilku obiektach jest uzasadnione względami organizacyjnymi czy finansowymi lub innymi okolicznościami obiektywnie uzasadniającymi takie działanie.

9

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

W przypadku dofinansowania nie należy się posiłkować Prawem budowlanym i oddzielną definicją obiektu. Przerabiałem to. Jeden wniosek na dofinansowanie to jedno zmówienie (może być w częściach) ale liczone razem. Kropka

10

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

Ja też myślałam tak jak cbud, ale właśnie mnie przekonywano ostatnio, że jeżeli w ramach jednego wniosku mam część dostaw i część robót budowlanych, których rzecz jasna przedmiot jest różny, to nie sumuję tego, tylko szacuję oddzielnie. Tu jest inna sytuacja, bo to roboty budowlane. Też chciałam moje zamówienie sumować, bo jest to jeden projekt, ale w sumie to może i racja żeby nie sumować. Tak się przyzwyczailiśmy, że jak jeden wniosek i jedna umowa to suma, a przecież takiej zasady nigdzie w pzp nie ma (oprócz opinii dot. jednego projektu infrastrukturalnego). Skąd to niby wynika?

11

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

Polecam:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Warto%C5%9B%C4%87-zam%C3%B3wienia-art-33-ust-1-pkt-1/szacowanie-wartosci-zamowienia-na-roboty-budowlane-w-orzecznictwie-i-wynikach-kontroli

Może przyda się.

12

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

Dziękuję bardzo za wszystkie opinie. Tak myślę, żeby zrobić odpowiednie dokumenty i zastosować art. 6a ustawy pzp, i wtedy na te 19.000 zł postępowanie ofertowe, na 91.000 zł równiez ofertowe a na 200.000 zł przetarg.

13

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

Z art. 6a możesz zrobić na te 19.000 zł, ale na 91.000 zł już nie, bo łączna wartość tych części nie może wynosić więcej niż 20% wartości całości.

14

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

Weronika5 napisał/a:

Z art. 6a możesz zrobić na te 19.000 zł, ale na 91.000 zł już nie, bo łączna wartość tych części nie może wynosić więcej niż 20% wartości całości.

to raz, a dwa to pow. 50 tysięcy zł jest baza konkurencyjności przy środkach z RPO, więc  ja bym zrobiła PN na te 91 i 200 tysięcy zł

15

Odp: szacowanie - roboty - finansowanie ze środków RPO

tak, tak dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Zrobię tak jak pisze Marta :-) i Weronika5 :-) a więc dwa przetargi i jedną ofertówkę :-) Pozdrawiam