Temat: wartość zamówienia

Zamawiający planował udzielenie zamówienia na usługi z podziałem na 3 części. Wartość szacunkowa łączna 3 części to kwota poniżej progów unijnych. Zamawiacz wszczął postępowanie na 1 część (wartość poniżej progów). Po upływie miesiąca wartość szacunkowa pozostałych 2 części z przyczyn obiektywnych znacznie wzrosła i łączna wartość szacunkowa tych 3 części przekroczyła próg unijny. Czy zamawiający wszczynając kolejny przetarg na pozostałe 2 części powinien zastosować procedurę powyżej progów unijnych ze względu na zmianę wartości łącznej?

2

Odp: wartość zamówienia

art. 32 ust. 4. "Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia."

3

Odp: wartość zamówienia

Trzeba tę powiększoną wartość uwzględnić.

4

Odp: wartość zamówienia

Art 35.2.
W/g mnie jeżeli doszło do tak daleko idących zmian że wartości przekraczają próg unijny to pomimo wątpliwości zwiazanych z podziałem zamówienia na części zastosowałbym ten przepis do ponownego oszacowania całego zamówienia bez ponownego szacowania zamówienia już udzielonego. Przepis mówi że zmienia się szacunek przed wszczęciem postępowania a więc po ogłoszeniu postępowania a tym bardziej po udzieleniu zamówienia nowego szacunku zrobić nie można. Czyli 1 część po staremu + 2+ 3 cz. oszacowana na nowo

Problem z tymi częściami jest taki że w jednym zamówieniu podzielonym na części, będziemy mieli procedurę krajową i unijną. Tyle że łatwiej będzie wytłumaczyć taki przebieg udzielenia zamówienia niż to że ceny ofert dla części 2 i 3 będą wskazywały że powinna być procedura unijna a została przeprowadzona procedura krajowa. Oczywiście zakładamy że pierwszy szacunek dokonany został z należytą starannością bo na pewno pojawi się pytanie dlaczego 1 cz. zostałą udzielona w procedurze krajowej.

5

Odp: wartość zamówienia

Jeśli już 1 część została zrealizowana a Zam. zmienia reguły gry to jak powyższej szacuję teraz już tylko dla 2 i 3 częsci.

6

Odp: wartość zamówienia

Tylko cz.2 i 3.