1

Temat: JEDZ w wolnej ręce (art. 68)

Szybkie pytanie. W zamówieniu na tzw. roboty podobne w trybie art 68 powyżej progów unijnych Wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Czy w związku z tym JEDZ powinien być złożony w formie elektronicznej, zaszyfrowanej?

2

Odp: JEDZ w wolnej ręce (art. 68)

Moim zdaniem w wersji elektronicznej i niekoniecznie zaszyfrowane hasłem (hasło ma służyć po to  by nie mozna było zapoznać się z jego treścią przed terminem składania ofert - w tym przypadku nie ma innych ofert a wykonawca może przesłac JEDZ nawet w dniu podpisania umowy).