Temat: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

duża robota budowlana ok. 10 mln. Jeśli złoży ofertę konsorcjum, czy zabezpieczenie nal. wyk. umowy może być złożone tylko przez jednego z konsorcjantów., czy lidera, czy muszą być wszyscy na np. gwarancji ubezpieczeniowej wymienieni. Gdzieś była opinia i nie mogę jej znaleźć

2

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Uprzejmie informujemy, że wyrokiem z dnia 15 lutego 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: IV CSK 86/17 Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt: XII Ga 697/15), uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego oznacza, że
gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenia oferty wspólnej i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Wyrok Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Źródło: UZP

3

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

czy ten wyrok może odnosić się też do zabezpieczania umowy??

4

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Uważam że jak najbardziej.

5 (edytowany przez Marta 2018-04-09 07:08:23)

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

czy jeśli w formularzu ofertowym wykonawca deklaruje wniesienie zabezpieczenia należytego wyk. umowy w kwocie mniejszej niż wymaga zamawiający , należy to jakoś wyjaśnić/poprawić?jeśli tak na jakim etapie to zrobić. procedura odwrócona.

6

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

help

7 (edytowany przez Darek W. 2018-04-09 13:33:16)

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Marta napisał/a:

czy jeśli w formularzu ofertowym wykonawca deklaruje wniesienie zabezpieczenia należytego wyk. umowy w kwocie mniejszej niż wymaga zamawiający , należy to jakoś wyjaśnić/poprawić?jeśli tak na jakim etapie to zrobić. procedura odwrócona.

Pasuje mi - 87.2.3

p.s.
po co w ogóle zamieszczacie takie informacje do wypełnienia przez wykonawcę?

8

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

jeszcze jedno
czy w ramach zaoszczędzenia czasu moge jeden dzień po wyborze wysłać pismo do wykonawcy  z informacją o wniesieniu zabezpieczenia i terminie podpisania umowy? oraz o wskazanie osób które beda odpowiedzialne za realizacje umowy"? czy robicie to mniej oficjalnie czyli mailowo ustalacie?

9

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ja przeważnie telefonicznie, ale jak zrobisz to w sposób przez siebie opisany to jak najbardziej, najlepiej oczywiście jak wniesie zabezpieczenie po terminach na środki odwoławcze.

10

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

a ja wniesie zabezpieczenie wcześniej to co?może tak zrobić wykonawca?

11 (edytowany przez Marta 2018-04-24 11:32:24)

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

kończy mi sie termin związania ofertą 05.05.2018 to jest sobota czyli kończy mi sie 07.05.2018. nadchodzi weekend majowy, termin na wniesienie odwołań licząc od dnia wybory tj. 23.04.2018 mija 30.04.2018. czyli umowę moge podpisac najwcześniej 02.05.2018r.
czy przedłużać termin związania ofertą?

12

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Jak wniesie wcześniej to nic się nie dzieje, jak umówicie się z podpisaniem na 02.05 to ok., przedłużać nie trzeba, nawet jak podpisanie nastąpi po TZO też ok.