Temat: zwrot wadium

do terminu składania ofert wykonawca wniósł wadium, oznaczając na przelewie nr zestawów i nr sprawy, jednak daj więcej niż należało.  Zwrócić w każdej chwili,  może poprosić żeby wykonawca napisał pismo, że prosi o zwrot nadpłaty wadium? Tutaj nie ma podstawy prawnej zwrotu nadwyżki wadium