1 (edytowany przez mostek111 2017-07-17 06:59:59)

Temat: zatrzymanie wadium

Wykonawcy nie złożyli oświadczenia o grupie kapitałowej czy mam prawo zatrzymać wadium?

Wykonawca który nie złożył oświadczenia o grupie kapitałowej  podlega wykluczeniu a oferta odrzuceniu. Czy powinienem wystąpić do wykonawcy o uzupełnienie na podstawie art 26 ust 3. wydaje mi się że spełnione są przesłanki art. 25a ust.1 pkt 1.

2

Odp: zatrzymanie wadium

W pierwszej kolejności 26.3.

3

Odp: zatrzymanie wadium

A czy w sytuacji gdy wykonawca zostaje wezwany do uzupełnienia i poprawienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazana, że podlega wykluczeniu na podstawie art. 24.5.4 Pzp, wykonawca składa oświadczenie, w którym ponownie oświadcza że nie podlega wykluczeniu (czego zamawiający nie uznaje i w konsekwencji wyklucza tego wykonawcę), ma prawo zatrzymać wadium?

4

Odp: zatrzymanie wadium

Nie.

5

Odp: zatrzymanie wadium

Dziękuję