1

Temat: brak wadium

Wykonawca złożył ofertę na 2 części a wpłacił wadium tylko na 1. Pech chciał że zauwazyliśmy to juz po wyborze najkorzystniejszej oferty przy zwracaniu wadium. Wykonawca nie wygrał. Czy będzie dużym uchybieniem to że go nie odrzuciliśmy?