Temat: wadium inny nr sprawy

wykonawca na przelewie wpłaty wadium napisał Nr sprawy 11/FI/17 zamiast 12/FI/17, i nie podał tytułu. Wyjaśniać? Jaka podstawa?

2

Odp: wadium inny nr sprawy

Jeżeli stwierdzisz, że "sam fakt dokonania przed terminem składania ofert przelewu kwoty w żądanej przez Zamawiającego wysokości, na żądany przez Zamawiającego rachunek, właściwie przypisanej do danego postępowania oznacza, że wadium zostało wniesione" oraz "Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy występuje w sytuacji, gdy wykonawca wnosi wadium w żądanej kwocie, jednak niezgodnie z wymaganiami dotyczącymi wadium określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w przepisach Pzp."

KIO z dnia 24 lipca 2008 r., KIO/UZP 706/08 Krajowa Izba Odwoławcza

3

Odp: wadium inny nr sprawy

Zazwyczaj KIO orzeka o skuteczności wadium, jeżeli kwota się pokrywa to bym zostawił.

4

Odp: wadium inny nr sprawy

Czy 11 i 12 taka sama kwota? ale przychylam się do odpowiedzi Marcela.

5

Odp: wadium inny nr sprawy

nie, to są różne kwoty

6

Odp: wadium inny nr sprawy

kwota się zgadza, wadium wniesione w terminie więc jest OK

7

Odp: wadium inny nr sprawy

Skąd ta pewność ? Może Wykonawcy pomieszało się w drugą stronę i chciał złożyć wadium właśnie do sprawy 11/FI/17 a wpłacił kwotę z 12/FI/17. Ja poprosił bym Wykonawcę o wyjaśnienie sprawy.

8

Odp: wadium inny nr sprawy

no przecież złożył ofertę więc chyba wiadomo jakiego postępowania dotyczy?

9

Odp: wadium inny nr sprawy

Nie wiemy czy nie złożył lub nie ma zamiaru złożyć oferty i w tym drugim postępowaniu

10

Odp: wadium inny nr sprawy

Wszystko jest ok , do momentu ewentualnego zaboru wadium może wtedy usiłować się wymigać .