1

Temat: wolna ręka po unieważnionym PN a warunki udziału w postępowaniu

Unieważniliśmy przetarg nieograniczony z powodu braku ofert. Teraz chcemy wykorzystać przesłankę z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp i udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki. Muszę jednak spełnić m.in. warunek niezmienności istotnych warunków zamówienia.
W związku z tym proszę o podpowiedź:

1) czy konieczne jest podtrzymanie tych samych, co w PN, warunków udziału w postępowaniu, czy mogę zmniejszyć wymagania? W komentarzu Graneckiego jest informacja, że skoro w przepisie jest mowa o istotnych warunkach zamówienia, to - w kontekście definicji zamówienia w pzp - warunki podmiotowe nie powinny podlegać niezmienności. Z kolei znalazłam też orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 2015 r., w którym za zmianę warunków podmiotowych (złagodzenie wymagań) kierownikowi zamawiającego orzeczono naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Co o tym sądzicie?

2) czy konieczne jest wymaganie od wykonawcy w WR złożenie tych samych oświadczeń i dokumentów, których wymagaliśmy w PN?

3) proszę o potwierdzenie słuszności opinii, że w WR niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnych negocjacji z więcej niż jednym wykonawcą.