26

Odp: Szacowanie- projekt unijny

O to się uspokoiłam, a czy powinnam szacować asystenta i koordynatora razem (zamówienie do 30 tys  euro, zasada konkurencyjnosci)

27

Odp: Szacowanie- projekt unijny

z innej beczki- czy można wysłać zapytanie o szacunek do znanych firm biorących udział we wcześniejszym postępowaniu?

28

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Można.

29

Odp: Szacowanie- projekt unijny

i nikt mi nie zarzuci potem ze ci ktorzy szacowali byli wczesniej poinformowali o tresci OPZ itd..

30

Odp: Szacowanie- projekt unijny

To r. budowlane?

31

Odp: Szacowanie- projekt unijny

dostawy

32

Odp: Szacowanie- projekt unijny

fajny jest ten przepis: 24.1

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

33

Odp: Szacowanie- projekt unijny

no właśnie..stąd moje pytanie

34

Odp: Szacowanie- projekt unijny

co nie znaczy że tacy wykonawcy którzy pomagali np. przy określaniu wartości są do eliminacji, tak nie jest

35

Odp: Szacowanie- projekt unijny

skąd ta pewność janek 159?

36

Odp: Szacowanie- projekt unijny

jak bonie dydy

hehe,

37

Odp: Szacowanie- projekt unijny

wiiikend

38

Odp: Szacowanie- projekt unijny

blisko

39 (edytowany przez Marcel 2017-09-15 12:32:52)

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Granecki 2016, wyd. 5
"...Udział w przygotowaniu postępowania. Zamawiający zobowiązany jest wykluczyć z postępowania wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 10 PrZamPubl w ww. przypadkach, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. Zgodnie z motywem 41 dyrektywy 2014/24/UE: Jeżeli kandydat, oferent lub przedsiębiorstwo powiązane z kandydatem lub oferentem doradzają instytucji zamawiającej ? niezależnie od tego, czy odbywa się to w kontekście art. 40, czy nie ? lub w inny sposób są zaangażowane w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, instytucja zamawiająca podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział danego kandydata lub oferenta nie zakłóca konkurencji. Wspomniane środki obejmują przekazywanie pozostałym kandydatom lub oferentom istotnych informacji wymienianych w ramach lub w wyniku zaangażowania kandydata lub oferenta w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wyznaczanie odpowiednich terminów składania ofert. Danego kandydata lub oferenta wyklucza się z udziału w postępowaniu wyłącznie w przypadku, gdy nie ma innego sposobu zapewnienia zgodności z obowiązkiem przestrzegania zasady równego traktowania. Przed każdym takim wykluczeniem kandydaci lub oferenci muszą mieć możliwość udowodnienia, że ich zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie jest w stanie zakłócić konkurencji. Podjęte środki dokumentuje się w indywidualnym sprawozdaniu wymaganym zgodnie z art. 84 PrZamPubl...."
Czy uważacie że pytanie o szacunek ma na miejscu udział w przygotowaniu postępowania? wink

40

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Czy to jest próg w danym roku, czemu pytam, projekt unijny szacowanie wartości danej usługi na cały okres realizacji projektu, w ten sposób dobieram procedurę, jednakże w przyszłym roku będzie drugi projekt, tez będę szacować zgodnie z zasadą na cały projekt aby wybrać procedurę, czy powinnam sumować kwoty wydatkowane w danym roku czy jednak brać pod uwagę kwoty całego projektu w tym przypadku jednego i drugiego.
Wiadomo w tym roku robię tylko cześć szkoleń jednakże procedure dobieram tak jak pisałam powyżej. Sama się zamieszałam, proszę o pomoc

41

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Wszystko w ramach jednego roku budżetowego.