1

Temat: Szacowanie- projekt unijny

Pytanie dotyczy szacunku. Dofinansowanie że środków, 3 zadania: Sprzęt na ponad 2 mln, RB na jakieś pół mln i jeszcze jakaś drobna dostawa nawet 30 tys. nie przekraczająca. Pytanie jaka procedura na te zadania ?
1. Szacować jako projekt łączną wartość i Rb jako biuletyn a 2 pozostałe zadnia w DZUUE ? A może tę drobną dostawę jako zapytanie można?
2.A może wszystko w DZUUE ?
3. Czy w związku z różnym przedmiotem zamówienia nie szacować łącznie zadań a np.  z innymi Rb realizowanymi niedawno?

2

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Trudno powiedzieć. Zbyt ogólnikowo opisane. Domyślam się, że z różnych projektów, w różnym czasie i nie są zachowane te "sławetne tożsamości" lansowane przez UZP oraz, że jeszcze wartości nie są znane. Jeśli tak - to osobno.

3

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Jeden projekt 3 zadania. Harmonogram wskazuje na rozpoczęcie od RB a następnie 2 kolejne zadania. Wartości w przybliżeniu podałam.

4

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Sprzęt za 2 mln w DUUE jeżeli jest to jedno zamówienie.
RB w BZP
Dostawa do 30.000 euro w trybie określonym wytycznymi np. 30 tys e - 50 tys zł tzw zasada konkurencyjności

5

Odp: Szacowanie- projekt unijny

"Odnosząc się natomiast do zagadnienia dotyczącego sposobu udzielania zamówień objętych jednym projektem współfinansowanych ze środków unijnych, iż punktem wyjścia dla jego rozstrzygnięcia jest ustalenie czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi następującymi po sobie zamówieniami dotyczącymi tożsamych usług, dostaw lub robót budowlanych.

W pierwszej kolejności przy szacowaniu wartości zamówień udzielanych w ramach przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków UE, konieczne jest wyodrębnienie tych zamówień, których zakres może być oszacowany z góry na cały okres realizacji projektu, i które mogą być udzielone jednorazowo w ramach jednego postępowania. W odniesieniu do tych zamówień ich szacunkowa wartość winna być ustalona z uwzględnieniem wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych przewidywanych do wykonania w całym okresie realizacji programu. Jeżeli ze względów organizacyjnych zamówienia te będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań do ustalenia wartości poszczególnych części stosować się będzie art. 32 ust. 4 ustawy PZP. Nie jest zatem możliwe podzielenie takiego zamówienia na części i oszacowanie ich wartości odrębnie dla każdej z części.

Podstawą do wyodrębnia tych zamówień, tj. podstawą do uznania, iż mamy do czynienia z samodzielnymi zamówieniami jest przyjęty okres realizacji projektu, który nakazuje traktować usługi, dostawy lub roboty budowlane, które mają być wykonane w ramach projektu, jako jedno zamówienie. Przy czym warunkiem takiej kwalifikacji jest możliwość oszacowania usług, dostaw lub robót budowlanych, które mają być wykonane i sfinansowane w ramach projektu dla całego okresu jego realizacji. (...)

Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 ustawy PZP. W przeciwnym przypadku, tj. w sytuacji, w której poszczególne zamówienia nie mogą być wykonane przez tego samego wykonawcę, pomimo że przedmiot zamówienia można zakwalifikować do tego samego kodu CPV, należy uznać, iż nie mamy do czynienia z jednym zamówieniem, lecz z kilkoma niezależnymi od siebie zamówieniami, których wartość będzie szacowana odrębnie z zachowaniem reguł określonych w art. 32 i n. ustawy PZP. Ocena ta z istoty rzeczy zawsze będzie dokonywana w konkretnych okolicznościach faktycznych. W takim przypadku nie mamy do czynienia z niedopuszczalnym dzieleniem zamówienia, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy PZP".

6

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Acha, poszukaj w wytycznych zasad szacowania projektu. W moich wytycznych do RPO w załączniku są opisane zasady szacowania poszczególnych zamówień, tj. chodzi o dokonanie wyceny przez 3 potencjalnych wykonawców zamówienia ponieważ wartość projektu / budżet nie jest wartością szacunkową zamówienia.

7

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Umowa o dofinansowanie jest podstawą, trzeba się z nią dokładnie zapoznać.

8

Odp: Szacowanie- projekt unijny

To zabieram się do lektury umowy. Czytałam opinie UZP ale dla mnie nie ma jasnej odpowiedzi.
No nic odezwę się w tej sprawie. A pro po wytycznych skąd je wziąć? Są jakieś ogólne dla PO IiŚ?

9

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Jest jakas strona z wszystkimi wytycznymi dla wszystkich programów. Chyba na stronie ministerstwa rozwoju regionalnego

10

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Szacowanie uslug szkoleniowych projekt unijny, szkolenia z roznych branż np. Kasy fiskalne,barman, wózki widłowe, prawo jazdy
Ktore szacowac razem a które osobno? Czy może wszystko razem bo to projekt unijny?

11

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Może ktoś z Was już się tym zajmował bądź posiada opinię

12

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Czytałem kiedyś odpowiedź na interpelację posła albo ministerstwa albo UZP w spr. projektów na szkolenia. Jeżeli projekt zawiera różne tematycznie szkolenia to mimo wszystko należy je szacować łącznie.

13

Odp: Szacowanie- projekt unijny

http://dzp.us.edu.pl/sites/dzp.us.edu.pl/files/imce/opinie/opinieUZP/udzielanie_zamowien_publicznych_na_uslugi_szkoleniowe.pdf

14

Odp: Szacowanie- projekt unijny

W tym art. są dokładnie zasady jakie powinno się stosować przy zamówieniach nie tylko tych dofinansowanych i to jest logiczne.

15

Odp: Szacowanie- projekt unijny

dzieki, zapoznalam sie, mam jeszcze pytanie do tych co znaja juz rynek firm szkoleniowych certyfikujacych itd. czy prawo jazdy mozna zamowic w firmie szkoleniowej czy tylko w firmach specjalizujacych sie jedynie w naukach prawa jazdy?

16

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Podepnę się pod temat. Projekt z dofinansowaniem z RPO WO w którym występuje Lider oraz 13 Partnerów (11 Gmin oraz  2 Powiaty). Każdy z partnerów posiada swoje  własne zadania do zrealizowania oraz swój własny budżet. W ramach projektu planuje się przetargi na roboty budowlane oraz dostawy. Każdy z partnerów jako odrębny zamawiający będzie wszczynał procedurę przetargową oraz podpisywał umowy z wykonawcami. Natomiast umowa o dofinansowanie całości zadania będzie zawarta z Liderem projektu.  Łączna wartość projektu wynosi 50 mln złotych. 
Czy szacując wartość zamówienia zgodnie z art. 32 bierze się pod uwagę wartość robót budowlanych wszystkich partnerów i lidera w projekcie wówczas szacunek przekroczy próg 5 225 000 euro  i każdy partner/lider z zadaniem nawet za 100 000 zł. będzie musiał wszczynać procedurę unijną czy jednak każdy z partnerów oraz lider powinien szacować wartość zamówienia biorąc pod uwagę wszystkie zaplanowane we wniosku o dofinansowanie zadania danego partnera/lidera będące robotami budowlanymi i na tej podstawie ogłaszać przetargi wg właściwej procedury ( w tym przypadku krajowej)? Czy opinię zamieszczoną na stronie uzp należy interpretować do 1 projektu bez względu na ilość Zamawiających?
z góry dziękuję za podpowiedzi i sugestie.

17

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Marta napisał/a:

dzieki, zapoznalam sie, mam jeszcze pytanie do tych co znaja juz rynek firm szkoleniowych certyfikujacych itd. czy prawo jazdy mozna zamowic w firmie szkoleniowej czy tylko w firmach specjalizujacych sie jedynie w naukach prawa jazdy?

Szkolenie osoby ubiegającej sie o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym może prowadzić: przedsiebiorca, jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych orzaz szkoła - po spełnieniu wymagań określonych w Ustawie z dnia 05.01.2011r. - o kierujących pojazdami.

18

Odp: Szacowanie- projekt unijny

maja2009 napisał/a:

Podepnę się pod temat. Projekt z dofinansowaniem z RPO WO w którym występuje Lider oraz 13 Partnerów (11 Gmin oraz  2 Powiaty). Każdy z partnerów posiada swoje  własne zadania do zrealizowania oraz swój własny budżet. W ramach projektu planuje się przetargi na roboty budowlane oraz dostawy. Każdy z partnerów jako odrębny zamawiający będzie wszczynał procedurę przetargową oraz podpisywał umowy z wykonawcami. Natomiast umowa o dofinansowanie całości zadania będzie zawarta z Liderem projektu.  Łączna wartość projektu wynosi 50 mln złotych. 
Czy szacując wartość zamówienia zgodnie z art. 32 bierze się pod uwagę wartość robót budowlanych wszystkich partnerów i lidera w projekcie wówczas szacunek przekroczy próg 5 225 000 euro  i każdy partner/lider z zadaniem nawet za 100 000 zł. będzie musiał wszczynać procedurę unijną czy jednak każdy z partnerów oraz lider powinien szacować wartość zamówienia biorąc pod uwagę wszystkie zaplanowane we wniosku o dofinansowanie zadania danego partnera/lidera będące robotami budowlanymi i na tej podstawie ogłaszać przetargi wg właściwej procedury ( w tym przypadku krajowej)? Czy opinię zamieszczoną na stronie uzp należy interpretować do 1 projektu bez względu na ilość Zamawiających?
z góry dziękuję za podpowiedzi i sugestie.

Z tzw. ostrożności uznałabym jednak szacowanie łączne w projekcie.

19

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Katiqq napisał/a:
Marta napisał/a:

dzieki, zapoznalam sie, mam jeszcze pytanie do tych co znaja juz rynek firm szkoleniowych certyfikujacych itd. czy prawo jazdy mozna zamowic w firmie szkoleniowej czy tylko w firmach specjalizujacych sie jedynie w naukach prawa jazdy?

Szkolenie osoby ubiegającej sie o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym może prowadzić: przedsiebiorca, jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych orzaz szkoła - po spełnieniu wymagań określonych w Ustawie z dnia 05.01.2011r. - o kierujących pojazdami.


co w zwiazku  z tym? szacowac z reszta szkolen czy mozna spokojnie odrebnie szacowac i przeprowadzac postepowanie?

20

Odp: Szacowanie- projekt unijny

W związku z tym nie wiem co, bo ograniczyłam się do odpowiedzi na zadane pytanie. IMO szacowanie odrębnie.

21

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Pozwolę również podpiąć się pod temat. Chciałbym poradzić się Państwa w kwestii szacowania wartości zamówień w ramach projektu, ponieważ po odbytym szkoleniu pojawiło się wiele wątpliwości.
Stan:
Projekt współfinansowany ze środków UE. W ramach tego projektu mamy przewidziane do realizacji następujące zadania:
I. Usługi:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji obiektu X (wartość poniżej progu UE)
2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obiektu Y. (wartość poniżej progu UE)
(łączna wartość usług poniżej progu UE)
II. Dostawy:
1. Zakup samochodu. (wartość pon. progu UE)
2. Zakup oprogramowania komputerowego. (wartość pon. progu UE)
(łączna wartość dostaw pon. progu UE)
III. Roboty budowlane:
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków. (zakres prac przewiduje również przebudowę linii kablowej) (wartość pow. progu UE)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. X (wartość pon. progu UE)
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Y (wartość pon. progu UE)
4. Modernizacja przepompowni ścieków. (wartość pon. progu UE)
5. Budowa nowego ujęcia wody - (robota specjalistyczna). (wartość pon. progu UE)
(łączna wartość robót budowlanych powyżej progu UE)

Jak według Państwa należałoby oszacować powyższe zadania. Czy Zamawiający powinien:
I. w ramach Usług:
oszacować ich wartość razem, a następnie np. ogłosić postępowanie z możliwością składania ofert częściowych.
II. w ramach Dostaw:
oszacować odrębnie wartość tych dostaw i ogłosić dwa odrębne od siebie postępowania (ze względu na różny przedmiot tych dostaw)
3. w ramach Robót budowlanych:
Wariant I - oszacować razem wszystkie roboty budowlane, a następnie np. udzielać zamówień w częściach.
Wariant II - oszacować odrębnie wartość robót budowlanych ze względu na różny przedmiot tych robót.

Według szkolącej, jeśli chodzi o usługi i dostawy, to należy dokonać szacowania w taki sam sposób, jaki przedstawiłem powyżej (razem usługi, oddzielnie od siebie dostawy). Natomiast w przypadku robót budowlanych, szkoląca razem oszacowałaby: modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. X i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Y oraz modernizację przepompowni ścieków. Oddzielnie oszacowałaby jedynie budowę nowego ujęcia wody (robota specjalistyczna).
Bardzo proszę o pomoc.

22

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Witam projekt UE, czy powinnam razem szacować zadanie:
1. kurs na prawo jazdy T i B - czy raczej osobno
2. kurs na wózki widłowe
3. kurs obrabiarek
4. kurs koparko - ładowarki
Szacowanie wartości zrobiłam na cały okres realizacji projektu (6 lat) w ten sposób określiłam procedurę -  mam nadziej e że prawidło, w danym roku będę robiła tylko cześć i co roku będę ogłaszała postępowanie.
Czy mogę zastosować procedure dla tych kursów jako usługę społeczną dla uczniów zgodne z art. 138o

23

Odp: Szacowanie- projekt unijny

tak, takie kursy to usługi społeczne

24 (edytowany przez Ruda26 2017-09-13 10:57:09)

Odp: Szacowanie- projekt unijny

Szacowanie wartości zamówienia na usługi pełnienia funkcji koordynatora (2 osoby) asystenta (1 osoba).
Czy powinnam oszacować wartość zamówienia razem czy raczej osobno na koordynatorów i asystenta gdyż zakres prac, czas wykonywania usługi będzie inny.
I jeszcze jedno czy próg 209 tys. euro dotyczy wszystkich dostaw i usług w ramach jednostki?
Już się pogubiłam:(

25

Odp: Szacowanie- projekt unijny

co do progu to tak 209 trys euro dot. zamówien calej jendostki tych z dofinansowaniem i bez, natomiast przy uslugach spolecznych jest to prog 750 tys euro