1

(4 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

A ja widziałem, inny model inne parametry!!!

2

(4 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Niech dostarczy to co opisano w SIWZ, ja miałem przypadek kiedy zaoferowali samochód na podwoziu marki X a dostarczyli samochód na podwoziu marki Y big_smile
Oczywiście nie przyjąłem.

3

(14 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jak czas pozwala to zmienić SIWZ.

4

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wyjaśnić.

Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie skierowane do niego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych przedłożył niepełny wykaz osób, to oznacza to, że dokumentu nie uzupełnił. O ile można byłoby ewentualnie dopuścić, że wykonawca mógłby skutecznie samodzielnie naprawić uchybienie ? to musiałoby to nastąpić w uprzednio wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Nie można bowiem zaakceptować sytuacji, że wykonawcy będą samodzielnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, uzupełniać dokumenty złożone wraz z ofertą bądź składać wyjaśnienia. To zamawiający jest gospodarzem postępowania i ma prawo nakreślić ramy czasowe dla określonych czynności. (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 sierpnia 2014 r.; sygn. akt KIO 1538/14 sygn. akt KIO 1540/14)

6

(14 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

W ustawie nie znajdziesz informacji o model itd. który może lub musi wpisać Wykonawca, to jest wola zamawiającego.

https://www.zamawiajacy.pl/wp-content/uploads/08_Potencjal_podm3.pdf

Czekam big_smile

Do progów jak najbardziej.

Racja, w tym wypadku musi, jestem w postępowaniu do progów, więc sorki za zmyłkę wink

Miejsce publikacji ogłoszenia zależy od wartości szacunkowej zamówienia, a więc w przypadku, gdy jest ona niższa niż progi unijne właściwym publikatorem jest Biuletyn Zamówień Publicznych, a jeżeli wartość szacunkowa jest równa lub wyższa niż progi unijne - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Póki co wersja papierowa będzie ok.

13

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Do uzupełnienia, ma tłumaczyć Wykonawca a nie Zamawiający.

14

(5 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Nie bardzo.

15

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ja bym nic nie poprawiał, skoro wszystkie wyliczenia są ok, opisać to w protokole z posiedzenia komisji i tyle.

16

(1 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Można.

Można.

18

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak.

Bo obowiązku nie ma.

20

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wezwać.

Ja zamieszczam ale wystarczy w BZP.

22

(14 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Uważam że do ceny ofertowej należy doliczyć 6%

23

(14 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla opodatkowanego tym podatkiem rolnictwa.
Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego podatku wynosi 6% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.
Rolnik ryczałtowy korzysta więc ze zwolnienia z VAT. Niemniej, jeśli wybierzesz jego  ofertę, wówczas z tytułu realizacji umowy masz obowiązek zwrotu kwoty zryczałtowanego podatku. A zatem rzeczywista kwota, jaką będziesz musiał zapłacić rolnikowi, będzie uwzględniała kwotę zryczałtowanego podatku.

24

(14 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Co jest przedmiotem zamówienia?

Roszada pomiędzy zakresem danych podwykonawców może nastąpić, z tym że zakres do wykonania dla Wykonawcy musi pozostać niezmienny.