1 (edytowany przez anka 2018-09-06 13:03:35)

Temat: dostawa serwera

Witam,
przygotowuje postępowanie na dostawę serwera, szt.1
W formularzu ofertowym wymagam , aby wykonawca podał nazwę producenta, typ i model urządzenia. W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ są wskazane parametry techniczne urządzenia. Czy do oferty mogę żądać specyfikację techniczna oferowanego serwera. Czy raczej powinno się żądać specyfikacje oferowanego urządzenia na podstawie art.26 ust. 2 ustawy pzp od wykonawcy najkorzystniejszego???
Czy nie ma to znaczenia ....

2

Odp: dostawa serwera

bramka nr 2

3

Odp: dostawa serwera

a ja mam pytanie o opcję nr 3- czy ustawa pzp zezwala na brak wymogu wpisywania modelu i producenta przez Wykonawcę oraz brak wzywania do złożenia specyfikacji technicznej sprzętu? nasi informatycy nie chcą badać 2 razy oferowanego sprzętu (przed wyborem i przy dostawie). Wykonawca przecież oświadcza iż składa zgodnie z siwz i opisem przedmiotu zamówienia.
przerabia,łam wszystkie opcje i do żadnego z tych wyborów nie przyczepiła sie nigdy kontrola czyli wybór należy do zamawiaj ącego?

4

Odp: dostawa serwera

W ustawie nie znajdziesz informacji o model itd. który może lub musi wpisać Wykonawca, to jest wola zamawiającego.

5 (edytowany przez anka 2018-09-07 06:34:18)

Odp: dostawa serwera

jo napisał/a:

bramka nr 2

Proszę o potwierdzenie, czyli, powinno się żądać specyfikacje (opis) oferowanego urządzenia na podstawie art.26 ust. 2 ustawy pzp od wykonawcy najkorzystniejszego???, a w formularzu ofertowym Wykonawca tylko oświadcza jaki proponuje sprzętu??

Ale przecież czasami jest tak, ze po nazwie modelu, producenta, nie wiemy czy dany sprzęt będzie odpowiadał zamawiającemu i jeżeli specyfikacja techniczna sprzętu nie będzie dołączona do oferty, wówczas Wykonawca, który potencjalnie będzie wiedział, ze jest najkorzystniejszy tak sporządzi opis (specyfikacje techniczną), aby odpowiadała Zamawiającemu ...
Zawsze tak było, ze dołączał Wykonawca specyfikację techniczna (formularz cenowy) do oferty .... i nie podlegała specyfikacja techniczna jakimkolwiek uzupełnieniom ...
Mam mętlik w głowie ...

6

Odp: dostawa serwera

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia. Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, jest cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. Jeżeli zamawiający żąda oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp tylko w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub dokonania oceny ofert, dokumenty te nie odnoszą się bezpośrednio do treści oferty w rozumieniu art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku gdy zamawiający żąda oświadczenia i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone przez zamawiającego, a wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp, nie złożył tych dokumentów, zamawiający jest obowiązany wezwać tego wykonawcę do ich złożenia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Dopiero gdy wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odrzuca ofertę tego wykonawcy.

Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp jest cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. Jeżeli zamawiający żąda oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp tylko w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, dokumenty te nie odnoszą się bezpośrednio do treści oferty w rozumieniu art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

W przypadku, gdy zamawiający żąda oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu dokonania oceny ofert, wykonawcy składają te oświadczenia lub dokumenty wraz z ofertą.

7 (edytowany przez Marta 2018-09-10 10:08:16)

Odp: dostawa serwera

wadialny- ciekawi mnie Twoja opinia dotycząca braku wymogu jakichkolwiek modeli urządzeń czy kart od najkorzystniejszego , czy można tak praktykować? wiem że jest to trochę jak kupowanie kota  w worku ale rozumiem też podejście informatyków...

8

Odp: dostawa serwera

Marta, twoi informatycy chcą ocenić zgodność sprzętu dopiero przy jego dostawie? A wiesz że zamawiający ma obowiązek oceny zgodności oferty z Siwz na wcześniejszym etapie?

Widzę, że w dalszym ciągu kaleczysz mowę ojczysta. Ja rozumiem on rozumie.

9

Odp: dostawa serwera

Marta napisał/a:

nasi informatycy nie chcą badać 2 razy oferowanego sprzętu (przed wyborem i przy dostawie).

Marta, z tego co piszesz wynika że ci Twoi informatycy są leniwi i niedouczeni. Przecież jeżeli w wyniku wezwania z art. 26 ust. 2 dostaną nazwę konkretnego modelu urządzenia to powinni być w stanie ocenić czy spełnia on wymagania. Potem po otrzymaniu urządzenia pozostaje tylko sprawdzić czy dostarczony sprzęt to ten sam co deklarowany. Jeżeli stanowi to problem to świadczy o :
1. Złym opisie przedmiotu zamówienia
2. Lenistwie osoby, która sprawdzała sprzęt po otrzymaniu specyfikacji technicznej

10

Odp: dostawa serwera

wadialny- ciekawi mnie Twoja opinia dotycząca braku wymogu jakichkolwiek modeli urządzeń czy kart od najkorzystniejszego , czy można tak praktykować? wiem że jest to trochę jak kupowanie kota  w worku ale rozumie też podejście informatyków...

Marta: postaram się jutro rano o mały artykulik dotyczący także żądania w ofercie nazw, typu, modelu , producenta oferowanego urządzenia.

11 (edytowany przez Marta 2018-09-10 10:11:15)

Odp: dostawa serwera

wadialny napisał/a:

wadialny- ciekawi mnie Twoja opinia dotycząca braku wymogu jakichkolwiek modeli urządzeń czy kart od najkorzystniejszego , czy można tak praktykować? wiem że jest to trochę jak kupowanie kota  w worku ale rozumie też podejście informatyków...

Marta: postaram się jutro rano o mały artykulik dotyczący także żądania w ofercie nazw, typu, modelu , producenta oferowanego urządzenia.

będę wdzięczna
proszę również o opinię czy nie wymaganie kart ani nazw modelu w ofercie jest sprzeczne z ustawą pzp?

12

Odp: dostawa serwera

Marta napisał/a:

a ja mam pytanie o opcję nr 3- czy ustawa pzp zezwala na brak wymogu wpisywania modelu i producenta przez Wykonawcę oraz brak wzywania do złożenia specyfikacji technicznej sprzętu? nasi informatycy nie chcą badać 2 razy oferowanego sprzętu (przed wyborem i przy dostawie). Wykonawca przecież oświadcza iż składa zgodnie z siwz i opisem przedmiotu zamówienia.

Najlepsza opcja.

13 (edytowany przez Marta 2018-09-10 11:33:40)

Odp: dostawa serwera

MIRAS- po ostatnim postępowaniu na sprzęt komputerowy i akcesoria gdzie musieliśmy zaczerpnąć opinii biegłego z zewnątrz mam dość wymagania od Wykonawcy wskazywania modeli/nazw producentów  na etapie badania ofert...

14

Odp: dostawa serwera

Dlatego napisałem: najlepsza opcja. Są jeszcze inne plusy takiego rozwiązania ale ze względu na brak czasu przytoczy tylko jeden. Przy sprzęcie komp. często jest tak, że na etapie dostawy nie ma już tego sprzętu co wykonawca zaoferował w ofercie. Jest lepszy ale o innym oznaczeniu, etc. i wtedy się zaczynają problemy....

15 (edytowany przez Marta 2018-09-10 11:46:59)

Odp: dostawa serwera

MIRAS napisał/a:

Dlatego napisałem: najlepsza opcja. Są jeszcze inne plusy takiego rozwiązania ale ze względu na brak czasu przytoczy tylko jeden. Przy sprzęcie komp. często jest tak, że na etapie dostawy nie ma już tego sprzętu co wykonawca zaoferował w ofercie. Jest lepszy ale o innym oznaczeniu, etc. i wtedy się zaczynają problemy....

dokładnie!znam taki przypadek, od czasu złożenia oferty z wpisanym modelem do czasu dostawy mija trochę czasu a wiadomo jak często zmienia się na rynku asortyment komputerowy....
czasami warto zwrócić uwagę na takie kwestie a nie tylko na poprawność pisowni