1

Temat: termin składania ofert

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/skladanie-i-otwarcie-ofert/jak-wyznaczac-obliczac-termin-skladania-ofert-w-zamowieniach-publicznych

Jak to jest z terminem składania ofert? Bo zetknąłem się z różnymi opiniami i już zgłupiałem.
Wiadomo, że 7 dni liczę od dnia następnego, ale czy siódmy dzień może być dniem terminem składania ofert??

2

Odp: termin składania ofert

nie, kolejny (7 pełnych dni)

3

Odp: termin składania ofert

jo napisał/a:

nie, kolejny (7 pełnych dni)

a z czego to wynika? wink

Uważasz za błędną opinię z mojego linka?

cyt.:
Zgodnie z art. 111 k.c. ?Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia? oraz ?Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło?. Przy obliczaniu terminu składania ofert nie uwzględnia się zatem dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 19 lutego 2018 r., termin składania ofert może upływać w dniu 5 marca 2018 r., w godzinie określonej przez zamawiającego, pod warunkiem, że termin ten został ustalony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.

4 (edytowany przez wadialny 2018-09-07 06:59:21)

Odp: termin składania ofert

Jak wyznaczać minimalny termin składania ofert w zamówieniach publicznych poniżej progu unijnego?

Przepisy ustawy Pzp określające zasady wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia stanowią instytucję prawa autonomiczna w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Określone w art. 43 ust. 1 Pzp wyrażenie ?nie krótszy niż 7 lub 14 dni? od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oznaczają, że przy ich wyznaczaniu, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert jest 7 lub 14 dzień od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Należy również zauważyć, że zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 Pzp, otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Oznacza to, że na gruncie przepisów Pzp niemożliwe jest wyznaczenie przez zamawiających terminu składania ofert jako terminu w dniach pełnych (liczbie dni).

Na gruncie art. 86 ust. 2 Pzp zamawiający jest obowiązany wyznaczyć konkretna datę i godzinę, w której upływa termin składania ofert.

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., KIO 2167/14 oraz uchwale z dnia 10 czerwca 2009 r.  KIO/KD 15/09.

Przykładowo, jeżeli zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2018 r. to minimalny 14 - dniowy termin składania ofert upływałby, zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp, w dniu 5 marca 2018 r. o wyznaczonej przez zamawiającego godzinie.

I taka interpretacja jest zgodna z przepisami Pzp.

Na teorię 7 lub 14 pełnych 24 godzinnych dni niestety dni nie mam rady.

5

Odp: termin składania ofert

wadialny napisał/a:

Jak wyznaczać minimalny termin składania ofert w zamówieniach publicznych poniżej progu unijnego?

Przepisy ustawy Pzp określające zasady wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia stanowią instytucję prawa autonomiczna w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Określone w art. 43 ust. 1 Pzp wyrażenie ?nie krótszy niż 7 lub 14 dni? od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oznaczają, że przy ich wyznaczaniu, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert jest 7 lub 14 dzień od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Należy również zauważyć, że zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 Pzp, otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Oznacza to, że na gruncie przepisów Pzp niemożliwe jest wyznaczenie przez zamawiających terminu składania ofert jako terminu w dniach pełnych (liczbie dni).

Na gruncie art. 86 ust. 2 Pzp zamawiający jest obowiązany wyznaczyć konkretna datę i godzinę, w której upływa termin składania ofert.

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., KIO 2167/14 oraz uchwale z dnia 10 czerwca 2009 r.  KIO/KD 15/09.

Przykładowo, jeżeli zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2018 r. to minimalny 14 - dniowy termin składania ofert upływałby, zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp, w dniu 5 marca 2018 r. o wyznaczonej przez zamawiającego godzinie.

I taka interpretacja jest zgodna z przepisami Pzp.

Na teorię 7 lub 14 pełnych 24 godzinnych dni niestety dni nie mam rady.

No właśnie :-)

Nie żeby ten jeden dzień miał kolosalne znaczenie, ale w przypadku kiedy siódmy dzień wypada w piątek, to robią się trzy dni, bo ósmy dzień wypada w poniedziałek wink

6

Odp: termin składania ofert

Frank, ale przecież musisz pamiętać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni.

7

Odp: termin składania ofert

wadialny napisał/a:

Frank, ale przecież musisz pamiętać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni.

Zdecydowanie, jeżeli jednak przygotowanie oferty i wycena przedmiotu zamówienia nie wymaga skomplikowanych kalkulacji a zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu (poza oświadczeniem wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia) to chyba mogę zastosować termin minimalny? Z resztą wykonawcy mogą zwrócić się o wydłużenie tego terminu.

8

Odp: termin składania ofert

Frank: ja nawet nie wiem co jest przedmiotem Twojego zamówienia publicznego.

Zastanów się - gdybyś to Ty był wykonawcą, to ile czasu potrzebowałbyś na przygotowanie i złożenie oferty. I masz odpowiedź.

9

Odp: termin składania ofert

Z mojego doświadczenia Wykonawcy potrzebują jednego, góra dwóch dni ( pisze o postępowaniach poniżej progów unijnych). Notorycznie na dzień góra dwa przed terminem składania ofert zaczynają się telefony od potencjalnych wykonawców, którzy mówiąc że przygotowują właśnie ofertę potrzebują jakichś wyjaśnień.

10

Odp: termin składania ofert

Frank napisał/a:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/skladanie-i-otwarcie-ofert/jak-wyznaczac-obliczac-termin-skladania-ofert-w-zamowieniach-publicznych

Jak to jest z terminem składania ofert? Bo zetknąłem się z różnymi opiniami i już zgłupiałem.
Wiadomo, że 7 dni liczę od dnia następnego, ale czy siódmy dzień może być dniem terminem składania ofert??

Nie może.