1

Temat: Jak oszacować nadzór autorski?

Witam.
Zamierzamy ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Zrobiliśmy rozeznanie rynku na dokumentację , natomiast nie przewidzieliśmy w rozeznaniu nadzoru autorskiego. Z czego skorzystać są różne wytyczne :

1. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych ? 2012

2. Zasad Wyceny Prac Projektowych SARP

itp. Ps. w ww. wytycznych ceny stawki roboczogodzin na pewno uległy zmianom
Czy może zwrócić się do firm od których otrzymano szacunkowe ceny na projekt o wycenę nadzoru autorskiego??

2 (edytowany przez GallAnonim 2018-06-28 22:43:06)

Odp: Jak oszacować nadzór autorski?

1. My stosujemy ostatnie wydanie: Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych - 2016
2. http://www.ipb.org.pl/media/Stawka_za_jnp_na_rok_2018r.pdf - 20 zł netto.
3. Możecie dopytać ile procent wartości ceny za projekt przyjmują na nadzór autorski.
A potem porównać Wasze obliczenia z tym co wychodzi z analizy rynku.


(Ostrożnie z tą analizą rynku bo może się okazać, że nieoficjalnie przeprowadziliście dialog techniczny bo skąd wykonawcy wiedzą co wyceniają? wink

Więc oficjalnie lepiej mieć wg ŚZWPP, żeby nie udowadniać potem, że nie ma się garba...

3

Odp: Jak oszacować nadzór autorski?

A czy wystarczy zakupić 2 rozdziały np. 2 i 4 do wyceny sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej???

4

Odp: Jak oszacować nadzór autorski?

Czyli w powyższym może zachodzić sytuacja określona w art. 24 ust. 1 pkt 19 oraz 24 ust 10.
Wykonawca może wyjaśnić ze nie zachodzi zakłócenie konkurencji. Pieróg pisze:
Brak wykluczenia. Pomimo zaistnienia wyżej opisanych okoliczności wykluczenie wykonawcy z postępowania nie następuje, jeżeli zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie. W tym celu, zanim zamawiający podejmie jakąkolwiek decyzję w sprawie wykluczenia, ma obowiązek zapewnić wykonawcy możliwość wykazania stosownymi dowodami, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji. Dlatego podstawa wykluczenia opisana w art. 24 ust. 1 pkt 19 musi być analizowana dopiero po wyczerpaniu procedury opisanej w art. 24 ust. 10. Wymaga ona wezwania wykonawcy do przedstawienia dowodów w zakresie braku wpływu jego udziału w przygotowaniu postępowania na uczciwą konkurencję. Uwzględniając przedłożone przez wykonawcę dowody zamawiający nie stosuje wykluczenia, a jednocześnie wskazuje w protokole postępowania sposób zapewnienia konkurencji. W tym zakresie pomocny może być art. 41 dyrektywy 2014/24/UE, który wskazuje jako środki podejmowane w celu zachowania konkurencji przekazywanie pozostałym wykonawcom istotnych informacji, wymienianych w ramach lub w wyniku zaangażowania określonego wykonawcy w przygotowanie postępowania oraz wyznaczenie odpowiednich terminów składania ofert. Chodzi o to, aby termin ten był na tyle długi, aby inny wykonawcy mogli zapoznać się z informacjami, które określony wykonawca poznał wcześniej i mogli te informacje uwzględnić w ofertach. Podobną podpowiedź zawiera art. 31d, związany bezpośrednio z prowadzonym przez zamawiającego dialogiem technicznym.

5

Odp: Jak oszacować nadzór autorski?

Poniżej link,w którym mowa że jest dopuszczalne:
Metody ustalania wartości zamówienia
metoda podstawowa (ogólna)
? kontakt bezpośredni z wykonawcami przy badaniu rynku jest
dopuszczalny
? brak przepisu zakazującego
? jest to przejaw należytej staranności przy szacowaniu WZ
? zamawiający zmierza do ustalenia realnej WZ
? wątpliwości
? wykonawcy, którzy otrzymają prośbę o podanie cen dowiedzą się o
przygotowywaniu postępowania wcześniej niż pozostali
? taka sytuacja i tak występuje w zamówieniach publicznych (np. dotychczasowy
dostawca)
? ustawodawca wprost dopuszcza kontakt zamawiającego z wykonawcami na
etapie przygotowania postępowania (dialog techniczny)
? wykluczenie wykonawców, którzy brali udział w przygotowaniu
postępowania (art. 24.1.19)
? moim zdaniem przesłanka nie zachodzi (brak zakłócenia konkurencji, brak
udziału w przygotowaniu postępowania?)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFm4zMr_jbAhVO6aQKHYelAI4QFghhMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.uzp.gov.pl%2F__data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0028%2F34975%2FPrawidlowe-szacowanie-wartosci-zamowienia.pdf&usg=AOvVaw16hU58uCC7hQwo1mBCHL3C

6

Odp: Jak oszacować nadzór autorski?

http://pzpzamowieniapubliczne.blogspot.com/2015/01/nadzor-autorski-prawo-zamowien.html

7

Odp: Jak oszacować nadzór autorski?

Jeszcze jedna sugestia: warto przewidzieć nadzór autorski jako prawo opcji. Możesz z niego potem skorzystać ale nie musisz. Tak samo aktualizację kosztorysów inwestorskich po upływie 6 m-cy.