1

Temat: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

Szkoła otrzymała dofinansowanie z UE ponad 1.800.000 zł na pomoce dydaktyczne.
Jak szacować wartość pomocy dydaktycznych, jak Wy byście to zrobili? Szkoła dokonała logicznego podziału pomocy na części:
Ceny brutto:
1. Komputery - 400.000 zł
2. Elektronarzędzia - 153.000 zł
3. Obrabiarki - 128.000 zł
4. Tablice modułowe - 580.000 zł
5. Sprzęt spawalniczy - 130.000 zł
6. Systemy energii odnawialnej - 167.000 zł
7. Meble warsztatowe - 115.000 zł
8. Samochód do nauki jazdy - 50.000 zł
9. Testery samochodowe - 80.000 zł

Jakby szacować wszystko razem jako pomoce dydaktyczne to przekraczamy próg UE, ale chodzi mi po głowie opinia UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej , że zamówienia (poszczególne części) nie są dostępne u jednego wykonawcy.

Jakbyście to ugryźli?? Przeglądałam inne strony Zamawiających z podobnymi postępowaniami i jest z zasady, że Zamawiający szacują łącznie wszystkie części jako ogólnie pomoce naukowe i ogłaszają postępowania "unijne" z podziałem na części.
Nie powiem wolałabym nie łączyć, ale jakie Wy macie w tym doświadczenie, boje się zarzutów podziału zamówienia. Może jakieś wyroki posiadacie??

2

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

Aha i projekt jest realizowany od teraz do czerwca przyszłego roku, wiec nie ma też tożsamości czasowej, bo część sprzętów ma być dostarczona w marcu w roku 2019.

3

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

w umowie o dofinansowanie czegoś nie zapisali??

4

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

Bardzo ogólnie napisali:
1.    Beneficjent udziela zamówienia w ramach Projektu zgodnie z ustawą PZP lub na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I na tym koniec:(

5

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

Nie ma tożsamości przedmiotowej i podmiotowej, pogrupuj zamówienia i udziel zgodnie z tożsamością przedmiotową i podmiotową.
Art. 5d Pzp.

6

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

O jacie Marcel, ale dałeś gwoździa.
Ja szłam bardziej, "że brak jest tożsamości czasowej (możliwość wykonania zamówienia/udzielenia w tym samym czasie ze względu na podział realizacji projektu na kwartały od III kwartału 2018 roku do II kwartału 2019 r.) oraz nie ma możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę".
Muszę zapoznać się dokładniej z art. 5d Pzp.....

7

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

Przedmioty zamówienia są różne, podmioty które dostarczą też.

8

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

Czyli Marcel coś mam ze sobą połączyć??
Czytałam art 5d i komentarz do niego i mi bardziej pasuje ten przepis do np. łączenia zamówień klasycznych z sektorowymi, albo usług społecznych z PN, ale ni w ząb nie mogę skumać jak stosować ten przepis w realizacji projektu unijnego:(
Przetłumaczysz na polski??

9 (edytowany przez Marta 2018-05-22 07:13:37)

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

ja tutaj nie widze tożsamości podmiotowej i przedmiotowej i my takie zamówienia w jednym projekcie szacujemy odrębnie, nie patrz na tożsamość czasową bo jeden projekt to jedna tożsamość czasowa(nie wypowiadam sie odnośnie 4. i 5. bo nie wiem co to jest)

10

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

Dzięki Marta za podpowiedź, napisałam do IZ o zajęcie stanowiska czy możemy tak podzielić zakupy. Czy odpowiedzą zobaczymy i czas pokaże czy się zgodzą.
Mimo wszystko przeglądałam podobne zamówienia w internecie i większość szacuje łącznie wchodząc w tryby unijne i się zastanawiam dlaczego, czy się boją podziałów czy im IZ zabraniają dzielić.

11

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

Patrz na ogólne zasady przepisów Pzp, to że jest to dofinansowane to nie znaczy że masz postępować inaczej niż Pzp, są to odrębne zamówienia w omawianym przypadku, co się da połączyć to połącz co się nie da, to osobno - nowym niezależnym postępowaniem, teraz też jestem na podobnym etapie, mam np. r.budowlane, dostawy itd., są to odrębne przedmioty, na jedno zamówienie idzie PN na drugie postępowanie do 30 000 euro ogłaszane w bazie konkurencyjności.

12 (edytowany przez fifi 2018-05-22 09:46:40)

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

Właśnie w wytycznych jest tak super napisane o szacowaniu: "Wskazane przesłanki należy interpretować zgodnie z wykładnią przepisów Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia."
Hehe nie zgodnie z ustawą Pzp tylko wykładnią:) A kto u nas wydaje oficjalne wykładnie prawa w Pzp?? Tylko ministerstwo dla spraw skarbowych i finansowych, UZP wydaje opinie i weź tu człowieku bądź mądry;)

13

Odp: Pomce dydaktyczne dofinasowanie z UE - jak szacować???

Szacować zgodnie z zasadą tożsamości przedmiotu i podmiotu zamówienia. Tożsamość czasu jest zachowana bo w określonej perspektywie czasu (projekt) zostały określone potrzeby zamawiającego.
Prostej odpowiedzi nie ma jak to zrobić. Ale np komputera nie łączyłbym z autem ale już elektronarzędzia ze sprzętem spawalniczym dlaczego nie. No właśnie, jeżeli "nie" to należy wiedzieć dlaczego "nie".