1 (edytowany przez golavox 2017-09-25 07:27:38)

Temat: więcej niż 1 zamawiający

Będzie 3 Zamawiających tj. 3 różne jednostki budżetowe (z czego 1 prowadzi postepowanie)


czy można:
1. każdy z nich przygotowuje wniosek z szacowaniem i składem komisji, potem jednostka, która będzie prowadziła z ramienia wszystkich postępowanie robi jeden wniosek zespolony?

2. wnioski trafiają do jednostki prowadzącej postępowanie w oryginale czy kopii?

3. Odczytujemy kwotę na otwarciu ofert, która jest sumą kwot przeznaczonych przez wszystkie 3 jednostki czy czytamy ile każdy zamierza przeznaczyć na swój kawałek -NIE jest to zamówienie w częściach !!!!!

2

Odp: więcej niż 1 zamawiający

Ad 1 i 2 pełna dowolność przy założeniu że wszystko musi zostać udokumentowane. U mnie wnioski obejmujące OPZ i wzór umowy od zewnętrznej jednostki zostały złożone do wydziału zajmującego się przygotowaniem dokumentacji do przetargu. Dalej wydział składał całą dokumentację. Wcześniej zawarto porozumienie z jednostką w sprawie przeprowadzenia wspólnego przetargu. U mnie wynikiem wyboru oferty było podpisanie 2 niezależnych umów, zamówienie również nie podzielono na części.

Ad 3 Z powodu braku podziału na części czytałem całość kwoty jaką posiadałem z budżetu jednostki A i B. Rodziło to pewne niebezpieczeństwo jeżeli część A byłaby droższa a B tańsza od posiadanego budżetu co łacznie nie przekraczało budżetu ale jeden z nich przewyższało (miałem 2 kosztorysy ofertowe), że nie będę mógł unieważnić przetargu z powodu braku środków. Tu zamawiający byli umówieni że dołożą do swojej części.

Generalnie nie polecam, wiele niewiadomych, efekt...... wspaniały wizerunek w lokalnej prasie hmm

3

Odp: więcej niż 1 zamawiający

golavox napisał/a:

3. Odczytujemy kwotę na otwarciu ofert, która jest sumą kwot przeznaczonych przez wszystkie 3 jednostki czy czytamy ile każdy zamierza przeznaczyć na swój kawałek -

Odczytujecie sumę, kwotę łączną.

4 (edytowany przez fifi 2017-09-25 09:14:25)

Odp: więcej niż 1 zamawiający

jarosław, ale teraz tak działają Centra Usług Wspólnych.
U nas robi się np. tusze i tonery dla 14 jednostek, wrzuca się wszystko do jednego worka, robi jeden przetarg, a później rozdziela po ilościach i każą umowę w swoim zakresie (w ramach posiadanych środków w budżecie) podpisuje każdy z kierowników jednostki. Roboty od cholery, ale po to się tworzy jednostki do tańszych zakupów.
Golavox, u nas takei sprawy kto składa wniosek, komu, w jakim terminie i czy kopia czy oryginał mamy opisane w regulaminie. Jeśli działanie jest jednorazowe to ja bym trzymała oryginalne wnioski o zakup, ewentualnie jednostki dostałyby kopię. Porozumienie też koniecznie o wyznaczeniu podmiotu który będzie przeprowadzał postępowanie, RIO bardzo często o to pyta. Natomiast umowy podpisuje każda z jednostek, chyba, że dostaniesz pełnomocnictwo na przeprowadzenie w imieniu i na rzecz jednostki postępowania oraz zawarcia w jego imieniu umowy, ale to musi być określone w pełnomocnictwie, co kto dokładnie robi i kiedy. U nas zawsze umowę w swoim zakresie podpisuje dyrektor jednostki, gdyż to on jest dysponentem środków budżetowych a nie jednostka, która przeprowadza postępowanie.

Ad. 3
Ja podaję kwotę w całości, gdyż jednostki najczęściej zwiększają w razie brakującej kwoty swoje budżety. Myślę, ze podawanie wartości każdej odrębnie nie ma zastosowania w tym przypadku, ponieważ nie ma podziału na części, więc nawet jak będzie za wysoka cena nie masz możliwości unieważnienia postępowania, bo jaka by była podstawa? Możesz podzielić na części, gdzie każda jednostka będzie jedną częścią to wtedy ok możesz przeczytać na otwarciu każdą oddzielnie, ale bez podziału na części w rachubę wchodzi tylko i wyłącznie jedna kwota (zsumowana dla wszystkich 3 zamawiających)

5

Odp: więcej niż 1 zamawiający

Tutaj RB

6 (edytowany przez golavox 2017-09-25 10:56:05)

Odp: więcej niż 1 zamawiający

fifi napisał/a:

..


regulamin u nas odnosi się do trybu i krok po kroku procedury. spisujemy porozumienie Pomiędzy jednostkami.
to sa RB powyżej progów UE.

My bierzemy na siebie procedurę