Temat: Wolna ręka - oświadczenie

Witam

Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki (art. 66 i nast. Pzp). Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 68 ust. 2 pzp, najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (...).
Na stronie UZP widnieje opinia dot. żądania oświadczenia -art. 25a ust. 1 Pzp:
cyt. " W przypadku, gdy zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie wykonawcy o ich spełnianiu nie stanowi dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, a tym samym nie ma podstaw do jego żądania. Powyższe nie dotyczy obowiązku złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, które każdorazowo niezależnie od woli zamawiającego podlega badaniu".

Czy w tym przypadku - w wolnej ręce- Waszym zdaniem nie należy wymagać od wykonawcy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

2

Odp: Wolna ręka - oświadczenie

jeżeli nie stawiam warunków to nie wymagam

3

Odp: Wolna ręka - oświadczenie

O wykluczeniu tak, o spełnieniu jak jo.