1

Temat: wykonanie projektu

Hej
jak wyliczyć w przybliżeniu cenę wykonania projektu budowlanego+ nadzór autorski+uzyskanie wszelkich pozwoleń dla inwestycji na którą możemy przeznaczyć 4 000 000,00 zł netto

2 (edytowany przez Marta 2017-06-06 11:44:07)

Odp: wykonanie projektu

z tego co pamietam od 1 do 3% wartości inwestycji- koszt inspektora, co do wykonania projektu nalezy zrobic rozeznanie rynku

3

Odp: wykonanie projektu

Dane za I kwartał 2017.

Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 1 - najprostsze budynki - wartość robót do 5 mln.- 2,6%
Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 2 - proste budynki jednokondygnacyjne - wartość robót do 5 mln. - 3,6%   
Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 3 - budynki niskie o małym stopniu trudności - wartość robót do 5 mln. - 4,55%   
Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 4 - budynki o złożonych wymaganiach funkcjonal., instalac.i technolog.o średn. stopniu trudn.- wartość robót do 5 mln.- 6,25%

Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 5 - budynki wielofunkcyjne o b.złożonych wymaganiach funkc., budynki wysokościowe - wartość robót do 5 mln.    - 7,85%   
Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 6 - budynki o najwyższym stopniu skomplikowania, budynki o najwyższych wymaganiach - wartość robót do 5 mln. - 9,4%

Inwestor zastępczy - prace przed rozp. rob.budowl., program inwest., mat.do projekt., wniosek o dec.o warunkach zabud.i zagosp.terenu, nadzór inwest., odbiory robót, odbiór ostateczny, przekaz.obiektu, rozlicz.inwest.- liczony od kosztów robót budowl. - 3,5% -5,5%

Nadzór autorski to zależy od wykonawcy projektu jedni chcą więcej inni mniej ale jest taki oficjalny sposób choć wychodzą z niego wysokie ceny:
WYCENA ZA PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

1. Jednorazowy pobyt na budowie ? nadzór zamiejscowy przy odległości 100 do 200 km:
Cx = 30 j.n.p. x 1,9 x S   
S = 16,50 zł za 1 j.n.p. (wg komunikatu Prezesa GUS na rok 2008)
   Cx = 30 j.n.p. x 1,9 x 16,50 zł = 940,50 zł netto (stawka nie obejmuje przejazdów)

2. Koszty dojazdu przy korzystaniu z własnego samochodu:
    Cx = 2 x 150 km x St
    St = 0,8358 zł  za 1 km przebiegu dojazdu (zgodnie z obowiązującymi przepisami)      
    Cx = 2 x 150 km x 0,8358 zł = 250,74 zł netto

   Ogółem 1 pobyt projektanta na budowie wraz z dojazdem:

   Cx = 940,50 + 250,74 = 1191,24 zł netto + 22% podatek VAT w wys. 262,10 zł

Cx brutto: 1453,00 zł za jednorazowy pobyt na budowi


Przy odległości do 100 km
Cx = 24 j.n.p. x 1,9 x S   

Wskaźnik S na dziś to około 20 zł - do sprawdzenia.