1 (edytowany przez maja2009 2017-06-06 07:33:21)

Temat: udostępnienie protokołu postępowania - wartość szacunkowa

Witam, mam pytanie zaraz po ogłoszeniu przetargu jedna z firm złożyła na podst.  art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp i  par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wniosek o przekazanie kopii protokołu dotyczącego  postępowania. Celem jest zapewne zdobycie kwoty szacunkowej czy można tej części protokołu nie udostępniać.