1 (edytowany przez gladiq 2016-04-19 10:48:56)

Temat: Wadium w konsorcjum

Czy wadium musi być wpłacone wspólnie ? Czy może wpłacić jeden z konsorcjantów ? Czy wpłacającym musi być lider ?
Wadium wpłacane będzie  w pieniądzu.

2

Odp: Wadium w konsorcjum

W takim przypadku to nie ma znaczenia.

3

Odp: Wadium w konsorcjum

A w jakim ma ?
Reasumując wystarczy, że jeden członek konsorcjum wpłaci całe wadium ?

4

Odp: Wadium w konsorcjum

Jak jest inna forma niż pieniądz - wg ostatnich wyroków KIO.
No tak.

5

Odp: Wadium w konsorcjum

Czyli  załóżmy - wadium 100 tys. PLN  wniesione w gwarancji bankowej/ gwarancji ubezpieczeniowej.
Każdy z członków konsorcjum powinien wnieść po 100 tys PLN ?
Czy wystarczy 2 członków po 50 tys. PLN ?

6

Odp: Wadium w konsorcjum

Nie - chodzi o to ...

Wniesienie wadium należy uznać za prawidłowe, jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. W świetle przedstawionej powyżej argumentacji stwierdzić należy, że w przypadku objęcia gwarancją bankowej tylko jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, gwarant będzie miał możliwość uchylenia się od zapłaty sumy gwarancyjnej, w sytuacji, gdy przyczyny uzasadniające zatrzymanie wadium zaistnieją po stronie drugiego z wykonawców (wyroki KIO: z dnia 20 lipca 2010 r., sygn. akt KIO 1408/10 oraz z dnia 15 września 2014 r., sygn. akt KIO 1785/14). Nie można więc uznać, że oferta wspólna została prawidłowo zabezpieczona wadium. (...)

7

Odp: Wadium w konsorcjum

Wadium na 1 konsorcjanta zabezpiecza interes zamawiającego. Prezes przywołuje w swojej interpretacji wyroki KIO 1251/15 oraz Sądu XXIII Ga 1313/15.

8

Odp: Wadium w konsorcjum

Spółka w trakcie roku zmieniła skład, jednakże nie zmienili opisu firmy w banku i wadium wpłaciła stara firma, wcześniej byli firma X Jan Kowalski - i taka jest wpłata wadium a teraz jest Firma X, czy uznać wpłatę wadium